Zicht op cultuurlandschap Pingjum-West. De bestaande bebouwing en het agrarische groen is samengesmolten met structuren van Pingjum, zoals de bast van een boom, een verweerde garagedeur, een hoopje wachtende stenen, blauw geschilderd aftimmertriplex en een stapel van dakpannen. Hoewel de term ‘landschap’ veelal anders wordt geïnterpreteerd is alles in dit ‘landschap’ dus door mensenhanden gevormd.

Marja Driessens Diessel