Marnestream

Het landschap rondom Pingjum is ontstaan vanuit de zee, het water van de Waddenzee stroomde hier ooit naar binnen, het vormde de Marneslenk, die landinwaarts stroomde. Het materiaal van ’Marnestream’, de houten panelen zijn meegevoerd door het water van de Waddenzee en aangespoeld aan, wat nu de kust vormt. Deze panelen vormen nu een nieuw landschap, geïnspireerd door oude lagen in de tijd.

Tanja van Abbema