Mist en Barn

‘Als ik een toestand tegen kom waarin chaos heerst, waar alles door elkaar ligt of dingen door elkaar heen gebeuren,  krijg ik ook wel eens het gevoel dat ik daar een idee uit wil halen en er weer terug in wil stoppen.

Niet perse structuur aanbrengen in de wanorde maar eerder deze gebruiken er iets moois, iets nieuws uit te laten ontstaan’.

Peter Hebbing maakte twee foto’s voor de expositie ‘Uit de chaos van de wereld maak je uiteindelijk iets dat van jezelf is’.

‘Barn’ is een foto van een oude boeren schuur in Nebraska, USA .Deze staat op instorten. Door de oude roestige golfplaten van het dak ieder een andere kleur te geven, verdwijnt de schuur niet meer in de achtergrond, maar trekt meteen de aandacht. Dit wekt vervreemding en de betekenis van het beeld verschuift; er ontstaat een nieuw geheel, met een eigen zeggingskracht.

‘Mist’ (zie close up boven) is een foto van de dijkversteviging bij Harlingen. Als dijkversteviging werden er brokken grijze steen over de basaltblokken van de zuidpier van Harlingen gestort.  Wanneer de brokken kleur krijgen, ontstaat een totaal andere, haast hallucinerende ervaring in een onbekend landschap.