Kunst Achter Dijken

Vereniging Kunst Achter Dijken komt voort uit de vereniging ‘Kunstroute Wûnseradiel’, en is in 1997 opgericht. Sinds het ingaan van de nieuwe gemeente Sûdwest Fryslân in 2011, presenteert de vereniging zich onder de naam ‘Kunst Achter Dijken’. Momenteel telt de vereniging ruim 30 leden afkomstig uit heel Sûdwest Fryslân.

Behalve voor beeldend kunstenaars werd in de loop der jaren deelname ook mogelijk voor vormgevers, dichters, musici en fotografen. Sinds 2012 is de kunstroute geconcentreerd in Pingjum en omgeving en kregen ook kunstdisciplines, zoals dichtkunst, muziek en theater meer ruimte. Naast het festival dat jaarlijks ruim 500 bezoekers trekt, organiseert Kunst achter Dijken ook diverse projecten zoals theatervoorstellingen en een dichtersfestival. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze vereniging of over het festival?
Mail voor vragen naar secretariaat@kunstachterdijken.nl