The Pond

Als kunstenaar ben ik op zoek naar surrealistische, vaak dromerige of nachtmerrie-achtige beelden. Beelden die associaties oproepen, doen denken aan een andere tijd of plaats. Soms gewoon met gebruik van kwast, verf en linnen, of door middel van fotografie en de daarbij komende beeldbewerking technieken. Later meng ik de verschillende media: ik schilder over een foto heen of juist andersom. Foto’s in deze serie doen soms denken aan magisch realistische schilderkunst.

The Pond lijkt bij de eerste blik een plat vlak, maar is in werkelijkheid multidimensionaal. Het is gemaakt met CGI (Blender), een programma voor het maken van 3D-computergraphic. Hierdoor ontstaat er een surrealistisch landschap waarin je kunt rondlopen en dat je vanuit allerlei hoeken kunt bekijken. Het is opgebouwd uit droombeelden die werkelijkheid suggereren maar het niet zijn. 

 Albert Smit