Metafoor

In mijn werk “Metafoor” worden zintuigen afgebeeld: gezicht, tastzin, gehoor, smaak, reuk, evenwicht. Samen vormen ze een uniek wezen als metafoor voor de mens.

De waarnemingszintuigen worden geproblematiseerd: wat zie je, voel je, enzovoorts. En wie ziet er, voelt er? Vaste beoordelingscriteria, vanzelfsprekendheden, stereotypen; ze verschuiven. De betekenis is niet meer eenduidig. Ook in onze cultuur verschuiven en verkruimelen de vaste kaders, de zekerheden, de vooroordelen. Dit is niet alleen maar negatief, want zo ontstaat ook ruimte voor kwetsbaarheden, chaos en imperfectie.

Juist de kwetsbaarheden, de chaos en de imperfectie kunnen leiden tot een andere manier van zien en ervaren, en een mooiere wereld.

Nynke Brandsma