De mooiste wandeling rond Pingjum

In 2021 organiseerde Kunst Achter Dijken een bijzondere wandeling rond Pingjum. Zij richtte twee exposities in de buitenlucht in, waaraan 19 kunstenaars uit Friesland een bijdrage leverden. 

Foto: Marja Driessens_Diessel

Chaos

De eerste expositie, langs het schelpenpad en met uitzicht op het dorp en de weilanden, heeft een bijzonder thema: Uit de chaos van de wereld maak je uiteindelijk iets dat van jezelf is.

Het thema sluit aan bij de pandemie die onze wereld op zijn kop heeft gezet. Maar het thema vertelt ook iets over hoe kunstwerken in het atelier kunnen ontstaan. Hoe allerlei beelden, woorden, klanken en gedachten door kunstenaars worden verwerkt en samengebald tot een nieuw werk.

Men kan hier genieten van grote vaak kleurrijke fotobeelden, van een veld vol vrolijke glazen bloemen of plaatsnemen in een kunstwerk in de vorm van een spiraal. Daar, met de blik op de hemel, kan iedereen de eigen chaos aan nieuw opgedane gedachten en beelden, ordenen en tot rust te brengen.

Uit de chaos van de wereld maak je uiteindelijk iets dat van jezelf is.

Het idee voor het thema is ontstaan op een herfstavond in 2019. Kunstenaars van Kunst Achter Dijken verzamelden zich toen rond drie tafels voor een workshop van Annelies Alewijnse. Op de tafels lagen grote stapels met oude tijdschriften en een handjevol scharen. Iedereen ging aan de slag. De tijdschriften werden doorgebladerd op zoek naar beelden, patronen, kleuren en woorden. We gingen op zoek naar fragmenten uit tijdschriften die ons (onbewust) raakten, opvielen, die er uit sprongen.

Sommige kunstenaars eindigden na afloop met een schets voor nieuw werk, anderen beschouwden de collage zelf als nieuw werk. En er ontstonden vreemde, soms poëtische teksten, die vaak dicht aan het werk van de kunstenaars raakten. De tekst van Frans Boomsma vonden wij na afloop zo mooi en treffend dat wij deze tot het thema maakte van het festival.

Foto: Nynke Brandsma

Het Friese landschap

Wandelend langs de slingerende Rommerdalaan richting de Pingjumer Halsbân kan men genieten van de tweede expositie. Het thema van deze expositie is het landschap. Langs de Rommerdalaan staan 11 fotobeelden en installaties. Op het wegdek zijn dichtregels van Obe Postma geschreven. Het prachtige landschap met uitzicht op de zeedijk, en de bollen- en aardappelvelden vormde de inspiratiebron voor de kleurrijke, poëtische en soms ook kritische kunstwerken.

De wandeling

De Kunst Kuier begint buiten het dorp, over de brug van de Penjumer Feart, net voorbij Burenlaan 50. Langs het schelpenpad is de eerste expositie te zien. Aan het einde van het schelpenpad vervolgt de wandeling rechts over de Molenlaan naar de Rommerdalaan. Daar is de tweede expositie te zien. 

Wie verder wil wandelen kan via de Riegeweg een mooi ommetje door de velden maken. Ook kan men een stuk Pingjumer Halsband en zeedijk invoegen in de wandeling. Klik hier voor meer wandel mogelijkheden.

Deelnemende kunstenaars

Tanja van Abbema, Stefan Belderbos, Dien L. de Boer en Tjitske Andriesse, Frans Boomsma, Nynke Brandsma, Marja Driessens-Diessel, Anna Akke Fopma, Gerben Gerbrandy, Peter Hebbing, Ab Hofstra, Jan Hofstra, Elske Klik, Gitta Overmaat, Alwin Overwater, Albert Smit, Bauke Terpstra, en Froukje Torensma.