Frans Boomsma. Pekelvisch

‘Mijn werk richt zich op het Friese landschap rondom mijn huis en met een blik over de dijk naar de eilanden. Werelderfgoed Waddenzee staat voortdurend onder druk maar het wijdse landschap is nog altijd van een overweldigende schoonheid dat troost biedt en mogelijkheden biedt om “ los te laten”.
Oog voor de natuur in al zijn facetten en de historie die daaraan ten grondslag ligt met al zijn oneindige lagen van betekenis die je wegvoeren van het alledaagse is wat ik in mijn schilderijen tot uitdrukking breng’.

Frans Boomsma: Scherven aan zee
Frans Boomsma: Scherven aan zee

‘Het gedroomde landschap als luchtspiegeling van de verbeelding waarin binnen en buiten door elkaar heen lopen is in mijn schilderijen zodanig verwerkt dat, al is het niet onmiddellijk duidelijk wat er bedoeld wordt, er een atmosfeer is die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.

Een atmosfeer van kwetsbaarheid zowel in onderwerp als in techniek’.  

Atelierroute
Frans Boomsma exposeert ook tijdens de atelierroute in Pingjum op 19 en 20 juni in het Dorpshuis, Lammert Scheltesstraat 12.