Annelies Alewijnse. Helden. Kleiner dan je verwacht.

Voor de Kunst Kuier XL maakt Annelies Alewijnse een ‘schuilplaats’, een geborgen ruimte. In dit multimedia project kun je via jouw eigen telefoon naar de geluiden en gefluisterde zinnen luisteren die bij deze installatie horen.

Annelies Alewijnse. In ons register van namen...

‘Voor de Kunst Kuier XL heb ik de tekstcollage hiernaast als startpunt genomen en is er een reeks beelden, overpeinzingen, fluisterzinnen ontstaan. Deze fluisterzinnen zijn een dialoog aangegaan met Albert Smit op de cello, die zijn instrument laat strelen, aarzelen, zuchten, piepen’.

‘Ik verzamel beeld en tekstfragmenten (meestal uit de krant) waar ik beweging, verandering, ontroering voel en het scheppen is veelal een heerlijk spel van ontdekkingen doen en nieuwe werelden scheppen.

Door het beeld met de tekst te combineren, voeg ik er als het ware nog een ‘laagje’ aan toe. Er is geen eenduidig verhaal, de beschouwer kan er van alles bij voelen, zien, bedenken. Het gaat mij om wat er achter de beelden te zien – of te vermoeden – is.’

Annelies Alewijnse. Zonder titel

Atelierroute

Alewijnse doet ook mee met de Atelierroute in het weekend van 18 en 19 juni. Zij exposeert op het Kerkpad 15. Over haar werk in het atelier schrijft zij:

De werken ogen teer, kwetsbaar en intiem en lijken uit een levend verleden te zijn opgediept. Ze zijn ontstaan in deze tijd van verwarring, waar het rumoer van de buitenwereld soms erg dichtbij komt, dan weer ver weg voelt.

De innerlijke ruimtes, zoals de werken zich laten lezen, voelen als een troostende schuilplaats, waar naast de zachtheid ook het afbrokkelen, het worstelen voelbaar is’.

Overzicht Kunst Kuier XL