DICHT HALTE met gedicht van Bauke Terpstra

Kunstenaars Tanja van Abbema en Bauke Terpstra werkten samen aan een viertal installaties die langs de hele route van de Kunst Kuier XL zijn te zien, horen en ervaren. 

Klaai Byld

Voor het beeld KLAAI/ KLEI BYLD nodigen zij de bezoekers van de Kuier uit om op individuele basis deel te nemen aan een ritueel. ‘Neem een handvol klei en vestig je gedachten op datgene wat je los wil laten aan gevoelens, gewoontes of oud zeer. Kneed de klei, vorm het, en transformeer daarmee je gedachten. Voeg het daarna toe aan het grotere kleibeeld op de sokkel’. 

Door dit ritueel zal het beeld op de sokkel gedurende de periode van de kuier groeien, veranderen, transformeren. Niet alleen door het toevoegen van klei maar ook door weer en wind (drogen, wegspoelen). Uiteindelijk zal alles weer opgaan in de aarde waar het vandaan komt net als alles wat los gelaten wil worden.

Daarnaast maakten zij de installatie WAAIKLANKEN. Zij omschrijven deze als: Door wind bewogen, Nemen klanken je mee, De spelende handen, Laten het gaan.

Verder is de installatie BEAKEN FAN LJOCHT  van hun hand. Dit kunstwerk deed al mee met de vorige Kunst Kuier, als alternatieve meditatieplek waar de bezoeker verbinding kon maken met hemel en aarde. Het kunstwerk was na een jaar en enkele stormen bijna omver gewaaid en is door de kunstenaars weer hersteld. Zij konden het nog niet los laten. En zij vonden het ook een prachtige plek voor ieder die wel wil los laten…

Tenslotte hebben de kunstenaars ook een tiental DICHT HALTES geplaatst langs de route van de kuier. Met gedichten over het landschap en over los laten. De gedichten zijn van hun eigen hand. 

Tanja van Abbema: zonder titel
Bauke Terpstra. Zonder titel

Atelierroute
Tanja van Abbema en Bauke Terpstra doen ook mee met de atelierroute van Pingjum. Zij exposeren hun werk in de Victoriuskerk, de kerk op de terp in het weekend van 11 en 12 juni en van 18 en 19 juni. Zie voor meer informatie over de atelierroute deze site. 

Overzicht Kunst Kuier XL