Beeldende Kunst

Stefan Belderbos
Verlengd oostend 2
8748AR Witmarsum
www.stefanbelderbos.nl

Het werk van beeldend kunstenaar Stefan Belderbos bestaat uit (theater)performances, rituelen, installaties en fotografie. Daarnaast schrijft hij artikelen over hedendaagse kunst en liturgie. Belderbos is in 1993 afgestudeerd aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht. In 2010 is hij aan Universiteit Leiden gepromoveerd op zijn onderzoek naar performancekunst in de liturgie.  Sinds zijn verhuizing naar Friesland speelt ook het Friese landschap een belangrijke rol in zijn werk. Hij was de initiator van het iepenloftspul Dijk vol dromen in Pingjum en de theatervoorstelling Kerk van Klei in Witmarsum.