Poëzie

Dien L. de Boer
Bolswarderweg 13
8759LA Exmorra
tel: 06-52417397
www.dichteropdedeel.nl

In Exmorra woon ik op een boerderij. Ik boer niet, maar ik dicht. En ik organiseer evenementen op het gebied van poëzie, zoals Dichter op de Deel bij Kunst Achter Dijken. Mijn werk is verschenen in de bundel ‘Niet het moment maar het nagonzen’ (uitg.Palmslag). Middenin Pingjum hangt mijn gedicht ‘Halsbân’ , over de Pingjumer gulden halsband, een eeuwenoude dijk rond het dorp.