Saamhorigheid als Inspiratie Kunst

Op 2, 3 en 4 mei vindt in Pingjum het jaarlijkse kunstfestival van Kunst Achter Dijken plaats. Dit jaar is er tijdens het festival ook een bijzonder theater- en muziekprogramma van Nieuw Atlantis te zien. Het centrale thema in deze voorstellingen is de gemeenschapszin en saamhorigheid in Friese dorpen zoals Pingjum.

Musicus Bob Driessen en theatermaker Gerda Holzhaus zijn de gezichten achter Nieuw Atlantis. Zij vertellen hoe dit bijzondere initiatief is ontstaan. Gerda: ‘Het idee achter Nieuw Atlantis is eigenlijk ontstaan na onze verhuizing. Wij waren hier nog maar net ingetrokken in dit huis onderaan de terp, of de landelijke discussie over de zeespiegelstijging en de veiligheid van onze dijken barstte los. Wij begonnen ons af te vragen hoe veilig wij hier eigenlijk woonden, zo vlak achter de zeedijk. Het was deze onrust die ons inspireerde om een nieuw kunstproject op te zetten’.

Nieuw Atlantis is moeilijk onder één noemer te vangen. Het is in de eerste plaats een samenwerkingsverband met zowel diverse andere kunstenaars, als met bewoners, onderzoekers en culturele organisaties. En dat is goed te merken op het festival van Kunst Achter Dijken. Zo rijgt cabaretière Margriet Bolding verhalen van boeren uit Pingjum aaneen tijdens haar voorstelling Boer vond vrouw. Maar er is ook een gezamenlijk optreden van de Pingjumer slagwerkgroep Hard Slag en de jazzy blazers van Jazzwerd. Of gaat u liever naar het speciale programma rond fanfare de Harmonie uit Pingjum, met portretfoto’s van fotograaf Ab Hofstra. Gerda: ‘Al deze voorstellingen en optredens lijken heel verschillend, maar ze hebben ook iets gemeenschappelijks. Het gaat ten eerste allemaal over Pingjum, over het dorpsleven en hoe dat is veranderd in de loop der tijd. Maar belangrijker nog, en dat werd voor mij prachtig zichtbaar tijdens een eerdere voorstelling van Boer vond vrouw, was de interactie die ontstond tussen kunstenaars en publiek. Iemand uit het publiek vertelde dat hij op deze avond weer iets voelde van de saamhorigheid en gemeenschapszin die het dorpsleven van vroeger kenmerkte. De zaal zat die avond bomvol en er waren veel mensen uit het dorp aanwezig. Samen genieten van verhalen uit het dorp, sprankelend vertolkt door cabaretière Bolding, riep ook bij mij op dat moment een bijzonder gevoel van saamhorigheid op. En misschien is dat wel waar het voor ons in Nieuw Atlantis echt om draait: Om deze onderlinge verbondenheid door middel van allerlei kunstuitingen zichtbaar te maken en vast te leggen.

Wie het zelf wil meebeleven, is van harte welkom in de Victoriuskerk van Pingjum op 2,3 en 4 mei. De toegang is gratis.