Voorstelling “De Uittocht”

…Pingjum onder vuur…

De historie komt tot leven tijdens een live “documentaire” voorstelling: een theatrale vertelling door vier generaties Bakker, ex-Pingjumers.
Te zien op 3 mei in de Tiid in Bolsward, en op 4 en 5 mei tijdens het Kunstfestival ‘Kunst achter Dijken’ in Pingjum (in de boerderij van Hilarides).

“Lieve kinderen, Wij weten niet of we nog in leven zijn als jullie deze brief krijgen…” Zo begint Jansje Bakker haar brief terwijl de granaten en kanonskogels tijdens WO II om het huis fluiten. Het is april 1945 en alle dorpen rondom Pingjum zijn door de Canadezen bevrijd, maar Pingjum lijdt zwaar onder de horror die nodig is om de Duitse oorlogsmachine tot stilstand te brengen. De Duitse bezetter heeft zich verschanst in boerderijen en loopgraven en geeft zich pas over wanneer heel Pingjum door de Canadezen is platgebombardeerd.

Samen met haar man geeft Jansje veel vluchtende families uit Pingjum onderdak, die daarna verder trekken naar Arum, dat al bevrijd is. We ervaren uit de dagboekverslagen hoe spannend het is om huis en haard te verlaten en met gevaar voor eigen leven te vluchten.

“De Uittocht” is een metafoor voor alle stromen vluchtelingen die tot op de dag van vandaag over onze aarde trekken.
Het tot toneelvertelling bewerkte oorlogsdagboek van Hindrik Bakker (95 jaar oud) en dat van zijn moeder Jansje Bakker staan centraal in de voorstelling (tekst en regie Gerda Holzhaus) en worden ondersteund door prachtig beeld en geluid en door muziek van Bob Driessen. (Beide van Nieuw Atlantis)