Expositie Kerk van Klei in Ginnum

Wat skinksto oan de Fryske Klaai? Dat was de vraag die aan het publiek werd gesteld tijdens de theatervoorstelling Kerk van Klei van Kunst Achter dijken.  Dezelfde vraag vormt nu het uitgangspunt voor de expositie Kerk van Klei in Ginnum. Kunstenaars Ab Hofstra, Jan Hofstra, Elske Klik, Matijn Pieck en Stefan Belderbos wekken de voorstelling weer tot leven in het twaalfde eeuwse kerkje.  Zij voegen hun foto’s, beelden, film, kostuums en geluidskunst samen tot één presentatie over het Friese terpenlandschap en de Friese klei.

De bezoeker die de kerk binnengaat, hoort eerst de klanken van de soundscape van Martijn Pieck. Hij combineerde fieldrecordings van het Friese landschap met elektronische klanken. Verderop in de kerk staat een kerktoren van houten kratten opgesteld. In die toren is een film te zien van Stefan Belderbos. Hij toont een ritueel uit de voorstelling waarin de zee en de klei worden bezongen en geëerd. Daarnaast brengt Belderbos een ode aan de omgeploegde klei in zijn meterlange foto’s van de akkers rond Witmarsum. Jan Hofsta toont een altaar van klei en zout dat een belangrijke rol heeft gespeeld in de voorstelling. Elske Klik heeft haar kostuums voor de zeewezens uit de voorstelling in vol ornaat opgesteld. Ab Hofsta maakt de expositie compleet met zijn fotoserie over de voorstelling.

Het Friese terpenlandschap bij de waddenkust inspireerde de toeschouwers van Kerk van Klei in Witmarsum tot verhalen over hun jeugd en hun werk. Zij schreven over hun band met de kleigrond en over hun hoop voor de toekomst, bijvoorbeeld over een landschap waar weidevogels en bloemen weer kunnen terugkeren. De bezoekers aan de expositie in Ginnum kunnen deze reacties lezen maar ook een eigen reactie achterlaten. Zo ontstaat er tijdens de expositie een reeks nieuwe verhalen en ervaringen. Wat skinksto oan de Fryske Klaai?

De expositie Kerk van Klei (adres; Harstawei 7, 9174 GB Ginnum) maakt onderdeel uit van de atelierroute Lauwersland. De kunstroute is geopend in de weekenden van 12, 13, 19 en 20 maart. Openingstijden zijn van 11.00 tot 17.00 uur. Voor informatie over de atelierroute:  www.kunstaanhuis.nl.