Waailand

Waailand is het thema van Festival Kunst Achter Dijken. Op 5 en 6 mei 2018 zijn er in Pingjum allerlei exposities, optredens, lezingen, performances en films over dit thema.

Ook het werk van Jentsje Popma is te zien op het festival.

Het landschap is actueler dan ooit te voren. Met plannen van de Provincie Fryslân voor een windmolenpark in de buurt is de discussie over het landschap in dorp en gemeente op scherp gezet. Want, van wie is ‘het landschap’ eigenlijk? En wat willen wij er nu en in de toekomst mee?

Het landschap weerspiegelt voor de een onze cultuur en geschiedenis, en moet daarom beter worden beschermd. Oude dijken, terpen, en natuurlijke hoogteverschillen moeten worden bewaard en gekoesterd. Voor de ander is het landschap vooral het land waar producten op worden verbouwd, land dat opbrengst moet genereren. Het land waar de ondernemende boer zoveel mogelijk vrij spel moet hebben. Een derde visie op het landschap legt het accent op de natuurwaarden: Het landschap dat wordt aangetast door de intensieve veehouderij. Hier wordt gepleit voor meer weidevogels, vlinders en bloemen. Weg met die monotone grasvlaktes.

Foto: Stefan Belderbos

Kunstenaars verbeelden al eeuwenlang het landschap in schilderijen, films, gedichten en op foto’s. De manifestatie Waailand haakt aan bij de actuele discussie over het landschap. Niet om een politieke stellingname te verkondigen, maar juist om het publiek de schoonheid, de veelkleurigheid en het ongemak van bovenstaande visies op het landschap te laten ervaren. Waailand is een aanzet om verder te kijken en nieuwe horizonnen te ontdekken.

Meer informatie over het programma volgt later op deze site.