Festival Kunst Achter Dijken 2020

Op een herfstavond in 2019 ontstond het idee voor het nieuwe festival. Kunstenaars van Kunst Achter Dijken verzamelden zich rond drie tafels voor een workshop van Annelies Alewijnse. Op de tafels lagen grote stapels met oude tijdschriften en een handjevol scharen. Iedereen ging aan de slag. De tijdschriften werden doorgebladerd op zoek naar beelden, patronen, kleuren en woorden. We gingen op zoek naar fragmenten uit tijdschriften die ons (onbewust) raakten, opvielen, die er uit sprongen. Algauw had iedereen knipsels in soorten en maten verzameld die vervolgens gerubriceerd werden, die in elkaar werden geschoven, werden bijgeknipt, en aan elkaar geplakt.

Langzamerhand ontstonden er zo nieuwe beelden. Sommige kunstenaars eindigden na afloop met een schets voor nieuw werk, anderen beschouwden de collage zelf als nieuw werk. Maar er werd niet alleen met beelden geschoven: ook met woorden. Er ontstonden vreemde, soms poëtische teksten, die vaak dicht aan het werk van de kunstenaars raakten. Een van die teksten vonden wij na afloop zo mooi en treffend dat wij deze tot het thema maakte van het festival in 2020.
Kunst Achter Dijken wil met dit thema de aandacht vestigen op het creatieve proces dat aan een kunstwerk vooraf gaat. Hoe ontstaat een kunstwerk eigenlijk? Welke prikkels, beelden, woorden, klanken en gedachten gaan er aan het uiteindelijke kunstwerk vooraf? En wat gebeurt er als je dit inzichtelijk maakt voor de toeschouwers? Een festival over creativiteit en inspiratiebronnen. En over de eigen werelden en universums die hieruit voortkomen.

Maar het festival gaat niet alleen over de creativiteit van kunstenaars. Joseph Beuys, die ten tonele werd gevoerd tijdens de voorstelling Kerk van Klei (Kunst Achter dijken 2019) zei het zo: ‘Yn elk minke skûlet in keunstner. Yn elk minske húsmannet in ûnberonge kreativiteit. De keunst is om dit godlik geskink ek de romte te jaan en te benutsjen. Kunst Achter Dijken wil de bezoekers van het festival de ruimte geven om de eigen creatieve kracht te ontdekken. Daartoe organiseert zij workshops voor kinderen en bezoekers tijdens en voorafgaand aan het festival. Kunst Achter Dijken nodigt zowel professionele kunstenaars als fanatieke verzamelaar, beeldenmakers en musici uit om hun eigen denk- en gevoelswereld inzichtelijk te maken. Zo willen wij het creatieve proces tijdens het festival de ruimte geven en vele eigen(aardige)werelden zichtbaar maken.

Meer informatie over het festival – over de deelnemende kunstenaars en programmering van de optredens – volgt binnenkort op deze site.