Kunst bloeit in dagbesteding Te Plak

Naar kunst kijken en jezelf creatief uiten zijn zaken die voor iedereen belangrijk zijn, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij dagbesteding Te Plak in Pingjum hebben zij dat goed begrepen. Samen met kunstenaar en muzikant Felix Roosenstein zijn hun cliënten dit voorjaar begonnen aan een bijzonder project. Het voormalig gereformeerde kerkje van dagbesteding Te Plak wordt het toneel van zowel een expositie, enkele muzikale optredens en zelfs een grootschalig muziektheaterstuk.

Felix Roosenstein van Kunst Achter Dijken werkt al enkele jaren als vrijwilliger bij Te Plak. ‘Ik geef schilderles en musiceer samen met de deelnemers. Dit jaar heb ik samen met drie cliënten een muurschildering gemaakt. En nu zijn wij bezig met het schilderen van boten voor onze expositie in mei. Ik help vaak in Te Plak. Ik vind het bijzonder om te zien hoeveel plezier de deelnemers beleven aan het schilderen en het maken van muziek. Daar wordt ik zelf ook heel enthousiast van’.

Dagbesteding Te Plak stelde altijd al haar ruimte ter beschikking voor het jaarlijkse kunstfestival van Kunst Achter Dijken. Maar dit jaar doet zij voor het eerst ook actief mee met het festival. ‘Er is hier een prachtige samenwerking ontstaan’ vertelt Felix. ‘In mei tijdens het kunstfestival is hier de fotoserie van fotografe Gitta Overmaat te zien over de haven van Harlingen. Daarnaast zijn er de schilderijen van boten van de deelnemers van Te Plak. Verder is er op zondag de try-out van een muziektheaterstuk en kan men op zaterdag verrast worden door muziekimprovisaties van enkele deelnemers en mijzelf’.

Het overkoepelende thema van al deze kunstuitingen vormen de zee en de haven van Harlingen. Zowel professionele als amateurkunstenaars laten zich in Te Plak inspireren door dit thema. Gitta Overmaat fotografeert al twee jaar de haven van Harlingen. Vorig jaar tijdens het kunstfestival werden haar foto’s van in het water gespiegelde havengezichten, zeer gewaardeerd door het publiek. Dit jaar maakte zij de fotoserie ‘gehavend’, met close ups van oude, roestige schepen in Harlingen. Felix en Gitta hadden samen het idee om iets meer te doen met deze fotoserie. In eerste instantie dachten zij om er muziek bij te maken, maar uiteindelijk groeiden deze muziekimprovisaties uit tot een grootschalig en uitdagend muziektheaterproject, getiteld ‘De zee en de haven’.

‘Er kwamen steeds meer mensen bij. We begonnen met geïmproviseerde muziek voor saxofoon en klarinet. Daarna vroegen wij dansgroep Impuls uit Harlingen om mee te doen. Die waren ontzettend enthousiast. Het project kreeg er een nieuwe dimensie bij. Maar wij vonden de muzikale ondersteuning van twee instrumenten bij de dans te weinig. We hebben toen, speciaal voor dit project, een gelegenheidsorkest samengesteld met muzikanten uit Pingjum en Leeuwarden’.

De zee en de haven’ bestaat uit een combinatie van zang, live muziek, soundscapes en dans. Daarnaast worden gedichten voorgedragen van Slauerhoff en worden de foto’s van Gitta Overmaat geprojecteerd op de muur. ‘De zee en de haven gaat over het verlangen naar de zee, zoals beschreven in de gedichten van Slauerhoff’, vertelt Felix. ‘Maar wanneer Slauerhoff eenmaal op zee was, verlangde hij weer terug naar de haven. Een voortdurend en weemoedig verlangen om te zijn waar hij niet was. Ook dat komt terug in deze voorstelling.’

In Te Plak zullen kunstenaars, deelnemers, musici en begeleiders de komende maand blijven verlangen naar de zee en de havens. Wanneer je een van deze dagen langs Te Plak loopt dan kun je de muziek horen en de verf ruiken. Maar de officiële opening en try out van het muziektheaterstuk is tijdens het kunstfestival op 8, 9 en 10 mei in Pingjum. Dan exposeren en musiceren kunstenaars, muzikanten en deelnemers schouder aan schouder in Te Plak. Meer informatie over de exposities en het festival vind je op deze site.