Een project van Nieuw Atlantis en Gouden Land.

Pionier is een filmische belevenis over een jonge Friese boer die zijn eigen weg zoekt.

Het is een spannend verhaal dat zich afspeelt in de Marneslenkstreek. Het wordt op drie grote schermen in de Victoriuskerk vertoond. Fries gesproken, met Nederlandse en Engelse ondertiteling.

 

In dit verhaal staat de binnenwereld van de boer centraal. Wat komt erbij kijken voordat een boer in transitie gaat en kiest voor biologisch boeren, kringlooplandbouw of natuur-inclusieve landbouw in plaats van traditionele landbouw. De film heeft daardoor niet alleen een artistieke waarde maar geeft ook een actueel tijdsbeeld met alle prangende vragen rond landschap, boeren, stikstof etc.

 

Bob Driessen, saxofonist (Willem Breuker kollektief en Orkest de Volharding) en componist voor verschillende muziektheaterprojecten, en Gerda Holzhaus, theatermaker vanaf 1983 vooral bij haar eigen stichtingen Theamus en Nieuw Atlantis (www.nieuwatlantis.com) – zijn de trotse makers van de speelfilm Pionier bij Nieuw Atlantis. Met decennialange ervaring binnen het culturele veld: Bob als componist/ musicus – bij Orkest de Volharding speelde hij 36 jaar lang in binnen- en buitenland – en Gerda als schrijfster/ regisseur van menig theaterproject durfden zij de stap aan om een speelfilm te maken.

 

In de hoofdrol Lourens van den Akker (o.a. Theatergezelschap Tryater, Flikken Rotterdam, Grutte Pier van Steven de Jong) als boer Germ, monnik, Grutte Pier, Menno Simons, Gysbert Japicx, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Jan Timmer, Lammert Scheltes Hilarides.

 

Daarnaast is een prominente rol weggelegd voor boeren uit de streek, kinderen van basisschool It Leech uit Pingjum, orkest van muziekvereniging ‘Harmonie’ uit Pingjum en bewoners uit de omgeving.

Het programma Pionier start met een boeiende inleiding op de film (muziek en verhaal door de makers zelf) en mogelijkheid tot nagesprek. Duur film: 45 minuten. Voorprogramma: 15 minuten.

 

Locatie: 1 – VICTORIUSKERK

Zaterdag 14:00 en 16:00 uur
Zondag 12:00 en 14:00 uur

Lourens van den Akker als boer Germ en Reinder Politiek als Pake
Overzicht Festival 2023