Slauerhoff, de zee en de havens is een project dat geïnitieerd werd door Felix Roosenstein en Nynke Visser. Zij improviseerden wekelijks in Pingjum op zelfgekozen muzikale thema’s. Felix Roosenstein beschrijft het ontstaan van het project als volgt: ‘Tijdens de koffie fantaseerden we beiden over hoe leuk het zou zijn om onze muziek te combineren met de dansgroep waar Nynke ook actief aan meedeed, dansgroep Impuls. 

Tevens bedachten we hoe we dit konden koppelen aan gedichten. Al gauw kwamen we op de Friese dichter en schrijver Slauerhoff. Nynke nam contact op met de dansgroep en ik vroeg muzikanten van gelegenheidsorkest Albatros om mee te doen. De rest is geschiedenis. Onze insteek bleef improvisatie, maar nu op een grotere schaal. Dat ging bijzonder goed en in een paar maanden tijd ontstond er een voorstelling. De eerste try outs werden gehouden tijdens het kunstfestival van Kunst Achter Dijken in Pingjum. De uitvoeringen waren vervolgens in  Sneek, Leeuwarden en Harlingen. Met trots kijken we terug hoe in Pingjum dit project ontstond en werd ontwikkeld’.