Een lofzang op het landschap en haar verhalen

In foarstelling oer de dyk, it kleaster, de wynmûnen en de stoarm. 

In september 2014 organiseerde Kunst achter Dijken een bijzondere theatervoorstelling op locatie. De voorstelling werd geschreven door Stefan Belderbos. Hij verwerkte verhalen van bewoners uit de Lytse Bouhoeke in het theaterstuk. Negen acteurs vertelden en verbeeldden in Dijk vol dromen de verhalen over het landschap. Het oude klooster bij Pingjum (Vinea Domini), de lokale mythe rond Okke Hel, de Victoriuskerk, de windmolens en een vergeten kapel op de Halsband, dit alles kreeg een plaats in het tweetalige theaterstuk.

Windmolen
Publiek luistert naar muzikale windmolen

Dijk vol dromen speelde zich af op twee locaties. Van het dorpshuis van Pingjum, de Nije Bân, verplaatste het publiek zich halverwege de voorstelling naar de middeleeuwse dijk buiten het dorp, de Pingjumer Gouden Halsband. Zeedijk, molens en velden vormden hier het indrukwekkende decor voor het sluitstuk van de voorstelling.

Bijzonder aan dit iepenloftspul, was dat er werd samengewerkt met verschillende kunstenaars: Hun kunstwerken – foto’s, diaprojecties en beelden – speelden een belangrijke rol in de voorstelling.

Zo brachten kunstenaars Michel Dil (Pingjum), Jehannes Hibma (Wommels) en Stefan Belderbos (Witmarsum) met hun beelden het verhaal over een oude kapel op de Pingjumer Gouden Halsband tot leven. Daarnaast ontwierp componist Martijn Pieck muzikale windmolens op de dijk die muziek maakten op de maat van de wind. Voor deze voorstellingen werd er daarnaast samengewerkt met het koor Genetic Choir uit Amsterdam. Zij voegden met klank en zang een nieuwe dimensie aan de verhalen toe.

Het eerste iepenloftspul van Kunst Achter Dijken is een groot succes geworden. Er was veel aandacht vanuit de media en de voorstelling trok veel publiek. Alle lokale en regionale kranten en omroepen rapporteerden over de voorstelling. Met name de uitzendingen van Bynt van Omrop Fryslân, voorafgaand aan de première, trokken veel aandacht. In het programma was er 4 dagen lang een kort verslag te zien van de voorbereidingen. GPTV maakte een documentaire over Dijk vol dromen. Zij hadden van begin af aan opnamen gemaakt van de repetities, besprekingen en uitvoering van Dijk vol dromen. Het leverde een prachtige documentaire van een half uur op.

Presentaties van Dijk vol dromen na de voorstellingen

De voorstellingen van Dijk vol dromen maakten onderdeel uit van een groter kunstproject van Belderbos en Pieck over het landschap in de Lytse Bouhoeke. Dit kunstproject begon met het verzamelen van verhalen. Het ‘startschot’ werd gegeven met een performance van Genetic Choir tegen de achtergrond van de Victoriuskerk in Pingjum. Belderbos had de kerk met diaprojecties aangelicht

Diaprojecties op de Victoriuskerk
Diaprojecties op de Victoriuskerk

Na afloop van Dijk vol dromen volgden nog enkele presentaties. Belderbos presenteerde in mei 2015, tijdens het kunstfestival in Pingjum, het boek ‘Het vertelde landschap’. Het boek was een vervolg op Dijk vol dromen. De verhalen uit de voorstelling werden herschreven en aangevuld. Belderbos putte hiervoor uit het werk van vertellers en schrijvers uit Pingjum en omstreken.

Kunstenaarsinitiatief Sub Up Utrecht
In september 2015 werd de laatste presentatie in Utrecht gegeven. Met een expositie, een presentatie van het boek ‘het vertelde landschap’ en een performance (wederom met medewerking van Genetic Choir) werd opnieuw een verdiepingsslag gemaakt in de zoektocht naar de ziel van het landschap van de Lytse Bouhoeke.

Dijk vol dromen was een initiatief van Stefan Belderbos en Martijn Pieck. Het project werd georganiseerd door Stefan Belderbos en Elske Klik, met de hulp van vele vrijwilligers.

De acteurs die meespeelden in de voorstelling waren: Jacob Adema, Aeltsje de Boer, Henriette van der Vlugt, Ineke Kalteren, Elske Klik, Anneke Giliam, Janet Posthumus, Dirk Stoelwinder, en Geke Terpstra-Lemstra.

Mede mogelijk gemaakt door onderstaande donateurs en de lokale sponsors: Podium Pingjum, Nije Trije / de Nesserrigge