Tijdens festival Waailand in 2018 organiseerden wij voor het eerst ook een discussieavond over het Friese landschap. Waailand Live was een avond met sprekers en muziek onder leiding van journalist en radiopresentator Petra Possel. Met dit programma gingen wij dieper in op de vraag die tijdens het festival centraal stond: wat hebben wij gewonnen de laatste 50 jaar met alle veranderingen die hebben plaatsgevonden in het landschap rondom ons? En wat zijn wij kwijtgeraakt? De discussies en korte lezingen in TEDTalk-style vonden plaats in het Dorpshuis van Pingjum.

DOENERS, MAKERS EN DE MONDIGE BURGER

Er waren drie sprekers. De eerste spreker, architect Rein Hofstra uit Grou, ontwierp onder andere de voetgangersbruggen voor de Slachtedijk en de Halsbânbrug bij Pingjum. Hofstra heeft een duidelijke visie op het open Friese landschap en hij zoekt in zijn ontwerpen naar een verbinding tussen traditie en moderniteit. Zijn modernistische bruggen werden met veel enthousiasme ontvangen als nieuwe bakens in het landschap. Wat is zijn geheim achter een goed ontwerp voor het Friese landschap? En hoe creëer je draagvlak voor deze plannen?

De tweede gast was boerin Geartsje Postma-Krikke uit Arkum bij Tjerkwerd. Zij is biologisch melkveehouder, bestuurslid van de Vereniging Biologische Boeren Friesland en ‘Grut Ambassadeur’ van het Nationaal Landschap Zuidwest Friesland. Zij heeft zelf jaren geleden de overstap gemaakt van ‘gewoon boeren’ naar biologisch. Waarom hebben niet veel meer boeren haar voorbeeld gevolgd?  En hoe zal het landschap veranderen wanneer elke boer in Súdwest Fryslân de overstap maakt naar biologisch?

De derde spreker was Keimpe Bleeker uit Oentsjerk. Bleeker is een vervend twitteraar over het Friese landschap en heeft meer dan 2000 volgers. Met zijn tweets staat hij model voor de mondige burger die de ontwikkelingen rond het landschap met argusogen volgt. Zelf afkomstig uit de energiesector, besteedt hij veel aandacht aan de energietransitie en de bouw van windmolenparken. Denkt hij dat de protesten van burgers tegen nieuwe windmolenparken en de verschraling van het landschap verschil kunnen maken? En hoe ziet zijn ideale Friese landschap er uit? Is hier eigenlijk nog plaats voor de winning van groene energie?

Het publiek kreeg deze avond alle ruimte om mee te discussiëren en maakte ook van deze gelegenheid gebruik. Vooral de komst van het windmolenpark Nij Hiddum-Houw hield de gemoederen bezig. De muziek van het  duo de Martino’s, met Sido Martens en Trienke Hoogenberg, bracht daarna weer verkoeling.