Dichter op de deel is een initiatief van Dien L. de Boer. Zij heeft sinds 2008 een aantal poëzie bijeenkomsten georganiseerd voor Kunst Achter Dijken. Naast voordracht zijn er muzikale intermezzi en wordt er beeldende kunst tentoongesteld.

Voor Dichter op de Deel 2017 koos de Boer de voordracht als aandachtspunt. Actueel, want poëzie wordt niet meer alleen geschreven door ‘echte dichters’ maar is ook te horen en te zien op poetryslams, tijdens rap-optredens en in een grote diversiteit aan Nederlandstalige songteksten. De manier waarop de woorden en zinnen worden voorgedragen, de manier waarop de luisteraar wordt binnengehaald in het gedicht, wordt steeds belangrijker nu het werk deel uit maakt van een wereld vol prikkels, nu er minder wordt gelezen.

Vanuit die gedachten koos de Boer de dichters uit voor de editie 2017 van Dichter op de Deel. Tonnus Oosterhoff met zijn indringende bas, Tjiske Jansen die het publiek bij de kladden grijpt met haar performance, Tsead Bruinja met zijn mooi-zangerige Fries, Charlotte van den Broeck die je, alsof ze gewoon tegen je praat, meeneemt en voor je het weet bevind je je midden in een gedicht.
Als altijd werd er gelet op de diversiteit in het aanbod, van jong tot oud, van Obe Alkema tot Aggie van der Meer; Fries, Nederlands, Vlaams, meertalig dus. En niet zonder humor, zoals in een aardappelgedicht van Arjan Hut. Rodaan Al Galidi sloot af met de eigenheid van zijn idioom en verfrissende dictie van het Nederlands. Een sprankelende middag vol overtuigende voordrachten, met sprankelende muziek van Remolino en met tekeningen en collages van Yvonne Willems.