Festival Waailand van Kunst Achter Dijken vond plaats op 5 en 6 mei in Pingjum. Ruim 500 bezoekers genoten van exposities, voorstellingen en muziekoptredens.

Waailand bracht vele kunstenaars samen voor wie het Friese landschap een belangrijke inspiratiebron is. De kunstenaars lieten zich inspireren door het gedicht ‘Waailand’ van Dien L. de Boer. In het gedicht beschrijft de Boer zowel de stilte en schoonheid van het landschap, als de voor haar donkere zijde: het land dat steeds meer opbrengst moet produceren en daardoor onherroepelijk verandert. ‘Steeds meer mensen maken zich zorgen over deze veranderingen, over nieuwe windmolenparken en over het verdwijnen van weidevogels en de voortschrijdende monocultuur’, zegt de Boer. De vraag die dan ook  tijdens het festival centraal staat is: Van wie is het landschap eigenlijk? En wat hebben wij als bewoners te zeggen over alle veranderingen die de komende jaren zullen plaatsvinden.’

Op het festival presenteerde Marne Art in samenwerking met Sense of Place voorstellen voor landschapskunst in de omgeving. Daarnaast werd  het project ‘Objectief Nederland – veranderend landschap’ getoond, dat zowel in het Rijksmuseum Amsterdam als op de Landschapstriënnale in  Nieuw Vennep te zien is geweest. Fotograaf Reinjan Mulder selecteerde in 1974 steekproefsgewijs 52 plekken door heel Nederland. In 2017 bezocht fotograaf Cleo Wächter opnieuw deze locaties en fotografeerde op dezelfde plaats nogmaals het landschap. Zo ontstond er een prachtig tijdsbeeld van het veranderende landschap. Tijdens Waailand waren de Friese landschappen te zien.

De zeedijk, geschilderd door Jentsje Popma

Een andere bijzondere exposant was de schilder Jentsje Popma uit Leeuwarden. Popma (1921) besloot in 1987 om zich als schilder volledig te richten op het landschap. Met zijn auto trok hij door Friesland en schilderde het landschap zoals hij het ter plekke aantrof. Zijn schilderijen zijn geliefd bij het publiek omdat zij de sfeer en kleur van het Friese land prachtig weergeven. Maar Popma zelf zag deze schilderijen als een aanklacht. Hij zag hoe het landschap steeds verder verarmde, hoe het leven, de vogels en insecten, verdwenen. Zijn schilderijen zijn een getuigenis van de kunstenaar die met lede ogen het landschap zag verschralen.

Band WIEBE trad in de tuin van Te Plak op. 

Naast beeldende kunst kon men ook genieten van muziek en live performances. Orquesta Astor speelde onder leiding van Bob Driessen tango’s. De band WIEBE trad op in Te Plak. WIEBE debuteerde in 2016 met het Friestalige album ‘Nei sa’n dei’ en werd genomineerd voor de Friese Popawards.

Kunstenaar Linda Verkaaik, maakte in samenwerking met Monique van Kerkhof, een prachtige installatie voor de Victoriuskerk. Haar vier meter hoge doorzichtige zuil van gaasdoek viel meteen op wanneer je de kerk binnenliep. De combinatie van teksten, projecties en twee gestileerde figuren van drenkelingen, maakte veel indruk.

 

Close up van installatie Linda Verkaaik

De internationale kunstenaarsgroep Transloca toonde op zaterdag een bijzonder kunstproject. Hun expositie en performance in woonhuizen, was in de week voor het festival tot stand gekomen. In deze week was er intensief contact met dorpelingen en met de verschillende muziekgroepen uit het dorp. Zij portretteerden de muzikale en creatieve Pingjumers in het open landschap. De filmimpressies waren te zien in de woonhuizen en in de toren van de Victoriuskerk.

Op zaterdagavond was er een discussieavond over het Friese Landschap onder leiding van radiopresentator Petra Possel. Er werd onder andere gesproken over biologisch boeren, windmolens en energietransitie. Het publiek kreeg alle ruimte om mee te discussiëren en maakte van deze gelegenheid veel gebruik.

Deelnemende kunstenaars:
Tanja van Abbema (objecten), Riet Bakker (keramiek), Stefan Belderbos (fotografie), Dien L. de Boer (poëzie), Frans Boomsma (schilderijen),  Hansje Busquet (objecten), Rob Busquet (film), Marja Driessens-Diessel (fotografie), Marja Griede (objecten), Greetje Feenstra (schilderijen), Ab Hofstra (fotografie), Jan Hofstra (installaties), Jan van der Meulen (schilderijen), Nieuw Atlantis (multidisciplinair), Jeroen Hoogendoorn (film), Elske Klik (sieraden en community art), Lokaalwerk; Ernst Bernson en Yvonne Willems (multidisciplinair), Gitta Overmaat (fotografie), Jentsje Popma (schilderijen), Albert Smit (fotografie), Froukje Torensma (schilderijen), Felix Roosenstein (installatie), Linda Verkaaik / Monique van Kerkhof (installatie), Margje Visser (beelden), Oesje Zegel (schilderijen) en Laura Zwaneveld (fotografie).