Het festival van 2019 van Kunst Achter Dijken werd bijzonder goed bezocht. Naast zien en beleven kon het publiek dit jaar ook zelf aan de slag. Tijdens het zonnige festival vonden er op verschillende plaatsen workshops plaats. Zo kon men bijvoorbeeld in het Dorpshuis voelstenen maken, bij Edelsmederij Elske Klik een demonstratie zilvergieten bijwonen, of meedoen met de workshop fotografie en VR in Podium Pingjum.

In het schuilkerkje, een van de mooiste gebouwen van Pingjum met een indrukwekkende geschiedenis, was de performance en installatie van Monique Buising uit Leeuwarden te zien; ‘Van scherven en smulpapen’. 

Monique Buising

Haar uitstalling van gebroken en opnieuw in elkaar gelijmd servies, waarbij de ontbrekende scherven werden aangevuld met mos, stof, bloemen en draad, toonden een indrukwekkende geschiedenis van bloei en verval. Tijdens het festival droeg zij te midden van deze installatie haar gedichten voor uit de dichtbundel Scherven, over ‘verlies, verwonde verhalen en vergeten dingen’.

Ton Bouchier. In de boot.

In Te Plak exposeerden drie expressionistische schilders. Jan van der Meulen toonde zijn felgekleurde fantasielandschappen en steden, samen met grafisch werk en kleurrijke beelden. Ton Bouchier uit Leeuwarden exposeerde zijn vervormde portretten en onbeholpen manfiguren geschilderd in een ruimte van kleurvelden. En Felix Roosenstein uit Pingjum toonde enkele van zijn figuratieve schilderijen in blauw, wit en grijzen.

Naast beeldende kunst waren er ook veel muziekoptredens. Dit jaar traden diverse groepen uit Pingjum op. De optredens vonden vaak in de expositieruimtes zelf, te midden van de kunst, plaats. Zo speelde Orquesta Astor onder leiding van Bob Driessen tango’s in het oude schoollokaal van Lokaalwerk. De Harmonie van Pingjum speelde in klein gezelschap op verschillende locaties in het dorp. De twee muzikanten van de Troubledoors; lieten improvisaties horen geïnspireerd op de kunstwerken. Het festival werd dit jaar swingend afgesloten met het optreden van jongerenband Ananazz uit Leeuwarden. Zij speelden Funk, Jazz, Afro-beat, Balkan Beat en Ska en traden op in te Plak.

Deelnemende kunstenaars:Tanja van Abbema (objecten), Renate de Backere (fotografie), Stefan Belderbos (multidisciplinair), Ernst Bernson en Yvonne Willems van LokaalWerk (multidisciplinair), Monique Buising (installatie),Ton Bouchier (schilderijen), Frans Boomsma (schilderijen), Marja Driessens-Diessel (fotografie), Anna Akke Fopma (beelden), Hjerre Sjoerd Gaastra (beelden), Jehannes Hibma (beelden), Ab Hofstra (fotografie), Tinie Hofstra (fotografie), Jan Hofstra (beelden), Jeroen Hoogendoorn (film), Elske Klik (sieraden), Margreet Maas (schilderijen), Jan van der Meulen (grafiek, schilderijen), Gitta Overmaat (fotografie), Felix Roosenstein (schilderijen), Albert Smit (fotografie).