Gedicht Laat het Los en toelichting bij de installatie door Anna Akke Fopma